Urval - Personsäkerhet/GPS

NEO 400 PERSONLARM MAN DOWN
En godkänd och driftsäker plattform för mobila larm som lever upp till branschens högt ställda krav. NEO är en driftsäker mobil larmsändare som är designad för att fungera perfekt år efter år. Ett personlarm som kombinerar maximal användbarhet och lång drifttid. Utvecklat för professionella användare. Personlarm för yrkesgrupper med utsatta positioner eller riskfyllda arbeten. Parkeringsvakter, ensamarbetare och väktare är några bra exempel. Design som talar för sig själv, nn slagtålig och robust konstruktion med enastående prestanda. Larmmöjligheter Vi kan skapa en användarprofil med lämplig kombination av manuella och automatiska larmfunktioner, beroende på brukarens behov och kravspecifikation. Manuella larm Larm som initieras medvetet av användaren, t.ex: Knapptryckning. Start av timerlarm. Automatiska larm Larm som sänder signal till larmcentralen om användaren är oförmögen att själv trycka på larmknappen, t.ex: ManDown. Repeterande timerlarm. Fallarm. Geofence. Vid start-/ stopp, etc.

Modell: NEO-400
Fabrikat: AMIGO
NEO 300 BUTIKSLARM
Ett GSM-personlarm avsett för fasta larmadresser. Utmärkt för yrken som dagligen möter personer "face to face" i butik, reception eller kundtjänst. Larmet har en förbestämd adress och är knutet till en specifik plats och har inte behov av GPS-positionering. Normalt används NEO 300 i butiker, restauranger, receptioner på hotell och vårdcentraler. Vid larm ser larmcentralen i sin åtgärdsplan att larmet är ett personlarm kopplat till en fast larmadress och vidtar åtgärd. Direktlarm Amigo NEO 300 används ofta som ett larm direkt kopplat till Väktare. Då Ni trycker på larmknappen så tar en Väktaren emot larmet i sin mobiltelefon och kan agera direkt. Vid direktlarm är oftast inte en larmcentral ansluten. Tusentals nöjda användare Butiker (Trygghetslarm) Receptioner Vårdcentraler Arbetare inom tillverknings- och processindustrin Maskinoperatörer inom läkemedelsindustrin Hotell Eventsäkerhet Stationära väktare, butikskontrollanter m.fl. Egenskaper Två larmnivåer! Enkel- eller dubbeltryck på knappen. Kan ringa till förvalt nummer vid larm. Medlyssning vid larm (inbyggd mikrofon). Kan larma till 7 mottagare (stöder 9 olika larmformat). SMS-varning vid låg batterinivå. Lång drifttid upp till 10 dygn, maximal funktionalitet.

Modell: NEO-300
Fabrikat: AMIGO
NEO 350 PERSONLARM MAN DOWN
Hotad, överfallen eller skadad? Med Amigos Personlarm kan alla personer med utsatta positioner och med riskfyllda arbets-uppgifter snabbt få hjälp. Ett verktyg för snabb och effektiv larmförmedling, för Er trygghet! Med ett tryck på larmknappen får operatören information om vem den nödställde är och dess position. Operatören på larmcentralen kan då förmedla rätt hjälpinsats. NEO 350 finns i två utföranden, med eller utan GPS-mottagare. Man Down funktion Om en person faller och blir liggande kommer NEO 350 att registrera detta och larma efter en förbestämd tidsperiod. Denna funktion har många inställnings-möjligheter och anpassas efter användarens behov. Egenskaper Samma kapsling som NEO 300. Inbyggd GPS-mottagare Sirf Star IV (eller utan GPS). Larmknapp & Man Down funktion och fallarm. Medlyssning vid larm (mikrofon). Praktisk bärväska i läder (tillval). Kan larma till 7 mottagare (9 olika larmformat). SMS-varning vid låg batterinivå. Drifttid 48 tim med maximal funktionalitet. 240V laddare ingår (12/24V finns som tillval). Kan anslutas till samtliga larmcentraler. SMS-larm med kartlänk och larmets identitet kan sändas till valfri mobiltelefon.

Modell: NEO-350
Fabrikat: AMIGO
NEO 350 CHERRY
Ett larmsystem speciellt framtaget för personer som arbetar i par-/eller grupp och snabbt behöver larma till varandra om något inträffar. Då användaren trycker på larmknappen kommer kollegans larm att vibrera och en summer att pipa. Ett effektivt sätt att larma till varandra vid behov av assistans. Cherrysystemet kan max. bestå av 6 st. larmsändare. Ett larm kan larma till 5 st. mottagare + larmcentral vid behov. Vart du än är Larmsändarna kommunicerar via SMS och är inte beroende av att vara i närheten av varandra. Användare som rör sig mellan olika huskroppar eller befinner sig på olika vånings- plan kan använda Cherrysystemet. Med eller utan GPS? Om Ni arbetar i en grupp där användarna vet vart kollegan befinner sig finns inte behov av GPS-mottagara i larmen. Då gruppen arbetar på olika ställen och har behov av att larmcentralen kan positionera användaren skall larmen vara utrustade med GPS-mottagare. Enkel- och dubbeltryck Tryck en gång för att bara larma kollegor. Tryck två gånger för att larma till kollegor och larmcentral. Exempel på användare Biljettkontrollant med följebil. Personal på behandlingshem. Arenaväktare som arbetar i par. Ensamarbetare som vill larma kollegor och-/ eller larmcentral vid olycksfall eller behov av assistans.

Modell: NEO 350 CHERRY
Fabrikat: AMIGO