Urval - Brandlarm

FX NET BRANDLARMSYSTEM
ESMI FXNet brandlarmcentraler gör det möjligt tack vare en modulär uppbyggnad att med samma komponenter bygga intelligenta brandlarmsystem till allt från små daghem/äldreboenden till komplexa industrier med upp till 16 300 larmpunkter. Systemet kan (samtidigt) hantera adresserbara intelligenta detektorer från SystemSensor och Apollo såväl som konventionella detektorer. Detta gör det enkelt att uppgradera gamla system där centralapparaten behöver bytas ut. Centralapparaterna har inbyggd brandförsvarstablå enligt SS 3654 kombinerad med en överskådlig manöverpanel för intuitivt manövrerande av systemet. Till de adresserade detektorkretsarna kan även ett stort antal adresserbara larmdon och blixtljus anslutas vilket minskar kostnaden för kabeldragning. Till systemet kan kopplas larmlagringstablåer som ger brukaren möjlighet att undersöka och åtgärda felaktiga larm utan att larmet sänds vidare till räddningstjänsten. Flera centralapparater kan kopplas ihop till ett FX-Net system. Manövrering av systemet kan då ske från flera platser och varje central kan programmeras till vilka andra centraler den skall presentera och manövrera.

Modell: FX-3 NET
Fabrikat: ESMI
1X F-SERIES
''1 X-F brandlarmscentral erbjuder aktuell teknisk arkitektur i konfigurationer som ger en okomplicerad lösning för små till medelstora företag. De har en tilltalande modern design som passar med all inredning.. Med stöd för flera konventionella detektorer och tillbehör, som snabbt kan konfigureras, system erbjuder mångsidighet som gynnar fastighetsägare och installationsföretag.

Modell: 1X
Fabrikat: UTC