Urval - Passagesystem

Med passagesystemet R-CARD 5000 och M5 från RCO kan man ta bort nycklarna och ersätta dessa med en kod, en personlig kodbricka eller både och. En kodbricka kan ersätta hela nyckelknippan. I passagesystemet kontrolleras vilka personer som ges tillträde samtidigt som man slipper risken att nycklar kommer på drift. Den stora fördelen med en kodbricka är att den enkelt kan spärras ut ur systemet om den skulle komma bort. Man ersätter den genast med en ny och säkerheten är lika hög som innan. I passagesystemet bestämmer man enkelt vid vilka dagar och tider olika kodbrickor ska fungera i olika dörrar och får på så sätt kontroll på vilka personer eller grupper av personer som får vistas i lokalerna. Systemet administreras från en lättnavigerad och logiskt uppbyggd programvara som hanterar allt från en dörr till 65 000 dörrar. Man kan även komplettera systemet med ytterliggare produkter som t.ex. porttelefoner, tvättbokning, informationstavlor och integrerat inbrottslarm. Allt administrerat från samma programvara.

Modell: R-CARD M5
Fabrikat: RCO
Dörrcentralen som ingår i startpaketet hanterar 1 dörr med upp till 2 läsare för in och utpassering. Passersystemet kan utökas med upp till 500 dörrmiljöer och ha 50 000 användare. Dörrcentralen är försedd med både TCP/IP port och RS485 port för intern och extern kommunikation. Varje dörrcentral fungerar även autonomt dvs. oberoende av övriga centraler för maximal redundans. Den beröringsfria läsaren som ingår i startpaketet har bakgrundsbelyst knappsats och kan monteras utomhus eller inomhus, då den har helt inkapslad elektronik.Modell: KIT-KP75
Fabrikat: PAXTON
VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad såväl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem på marknaden tar VAKA klivet fullt ut i nätverket, med stöd för IEEE 802.3at standarden. Detta innebär att hela dörrmiljön, inklusive elektrisk låsning, strömförsörjs via en standard Ethernet kabel. VAKA är utvecklat och tillverkas i Sverige, anpassat efter svenska krav avseende hållbarhet, funktionalitet och användarvänlighet. Den smart integrerad Web-plattformen i kombination med modern systemarkitektur betyder en kostnads-effektiv lösning avseende installation och utbyggnad, vilket garanterar dig ett framtidssäkert passersystem utan gränser!


Modell: VAKA
Fabrikat: AXEMA