Urval - Inbrottslarm

PC1616 LCD-kit 868 Utbyggbart grundpaket med 2 larmområden och 6-32 sektioner. OBS! 32 trådlösa sektioner i grundutförande. PC1616 LCD-kit 868 är ett grundpaket som erbjuder den första verkliga hybridlösningen för inbrottslarm eftersom radiomottagare för trådlösa tillbehör alltid ingår utan extra kostnad. PC1616 LCD-kit 868 innehåller en knappsats med klartextdisplay och inbyggd radiomottagare vilket gör systemet mycket lämpligt till installationer för både bostäder och företag. Välj till detektorer och tillbehör, trådbundna och/eller trådlösa efter vad som passar till varje enskild installation. Till detta grundpaket kan upp till 7 st trådbundna detektorer anslutas och kombineras med trådlösa enheter upp till totalt 32 sektioner. För att kunna ansluta flera trådbundna detektorer krävs 1 sektionskort PC5108 som ger plats för ytterligare 8 trådbundna detektorer. Trådlösa och trådbundna detektorer kan kombineras i samma system men, max antal detektorer är alltid 32 st, varav max 16 st kan vara trådbundna. PC1616 är ett professionellt och godkänt inbrottslarm för både trådbunden och trådlös installation. Produkten är provad av SP enligt SSF1014 och innehar SBSC-intyg i både larmklass R samt larmklass 2.

Modell: PC-1616
Fabrikat: DSC
PC1864 LCD-kit 868 Utbyggbart grundpaket 8-64 sektioner PC1864 LCD-kit 868 är ett grundpaket som erbjuder den första verkliga hybridlösningen för inbrottslarm eftersom radiomottagare för trådlösa tillbehör alltid ingår. PC1864 LCD-kit 868 innehåller en knappsats med klartextdisplay och inbyggd radiomottagare vilket gör systemet mycket lämpligt för installationer till både mindre och större företag samt exklusiva bostäder. Välj till detektorer och tillbehör, trådbundna och/eller trådlösa, efter vad som passar till varje enskild installation. Till detta grundpaket kan upp till 9 st trådbundna detektorer och 32 trådlösa enheter anslutas. För att kunna ansluta flera trådbunda detektorer krävs ett eller flera sektionskort PC5108. Trådlösa och trådbundna detektorer kan kombineras i samma system men max antal detektorer är alltid 64 st, vara av max 32 st kan vara trådlösa. PC1864 är är ett professionellt och godkänt inbrottslarm för både trådbunden och trådlös installation. Produkten är provad av SP enligt SSF1014 och innehar SBSC-intyg i både larmklass R samt larmklass 2.

Modell: PC-1864
Fabrikat: DSC
Alexor II GPRS har samma basfunktioner som standardpaketet (E-nr: 63 314 54) men har istället för röstmodul en inbyggd SBSC-intygad larmsändare. Med denna larmsändare sker larmöverföringen trådlöst via GPRS omedelbart till larmcentralen (OBS! Skall inte förväxlas med analog GSM-överföring till larmcentral). Den inbyggda larmsändaren kan även skicka SMS till mobiltelefoner. Ingen anslutning till vanlig analog telelinje behövs. Om så önskas är det dock möjligt att koppla in en telelinje till centralapparatens analoga uppringare för traditionell analog larmöverföring. Alexor II GPRS har en knappsats med beröringsfri läsare vilket gör att till- och frånkoppling kan ske med hjälp av en passagebricka. Enkelt för barn och tillfälliga användare. Med Alexor trådlösa larmsystem kan man mycket smidigt, utan att behöva dra kablar till alla tillbehör, installera ett professionellt trådlöst inbrottslarm. Med trådlös tvåvägskommunikation mellan flera av systemets tillbehör, säkerställs en trygg funktion och enkelt handhavande. Den trådlösa knappsatsen som ingår i systemet har klartextdisplay för tydlig visning av status och enkel manövrering. Eftersom knappsatsen har tvåvägskommunikation återkopplas status omedelbart när den används så att känslan blir som på ett liknade trådbundet system. Den trådlösa utomhussirenen (tillbehör) har förutom blixtljus även en inbyggd temperaturgivare. Aktuell temperatur sänd till systemets trådlösa knappsatser och visas tillsammans med tid och datum i klartext.

Modell: ALEXOR II GPRS
Fabrikat: DSC
SPC 4320-LCD Centralapparat, 8 – 32 sektioner med LCD-map och och IP Centralapparat med 8 sektioner på moderkortet och utbyggbar till 32 sektioner med expansions-enheter. Enheterna ansluts till X-Bus-slingan och adresseras manuellt eller automatiskt. Centralapparaten har ingen inbyggd uppringare utan måste kompletteras med antingen en telemodul eller en GSM-modul alternativt båda. Centralen har TCP/IP-anslutning som standard, via den kan systemet programmeras, styras samt skicka larm via IP.
Modell: SPC 4320
Fabrikat: SIEMENS
SPC 5330-3.1 Centralapparat, 8 – 128 sektioner md IP Centralapparat med 8 sektioner på moderkortet och utbyggbar till 128 sektioner med expansions-enheter. Enheterna ansluts till XBus-slingan och adresseras manuellt eller automatiskt. Centralapparaten har ingen inbyggd uppringare utan måste kompletteras med antingen en telemodul eller en GSM-modul eller båda. Centralen har TCP/IP-anslutning som standard via den kan systemet programmeras, styras eller så kan centralen skicka larm via IP. Centralen programmeras med SPC PRO på plats via USB eller via modem. SPC 5330-3.1 levereras i plåtkapsling med plats för en 17 Ah ackumulator och inbyggd trafo.


Modell: SPC 5330
Fabrikat: SIEMENS
SPC 6330 Centralapparat, 8 – 512 sektioner Centralapparat med 8 sektioner på moderkortet och utbyggbar till 512 sektioner med expansionsenheter. Enheterna ansluts till XBus-slingan och adresseras manuellt eller automatiskt. Till SPC 6330 finns två olika manöverpaneler båda med LCD-display och en även med kortläsare för läsning av EM4102 kort/tagar. Centralapparaten har ingen inbyggd uppringare utan måste kompletteras med antingen en telemodul eller en GSM-modul eller båda. Centralen programmeras med SPC PRO på plats via USB eller via modem. Programmeringen kan även göras via centralens inbyggda webserver på plats eller via Internet. SPC 6330 levereras i plåtkapsling med plats för en 17 Ah ackumulator och inbyggd trafo.

Modell: SPC 6330
Fabrikat: SIEMENS
Allt i ett system - förenklad administration och kostnadseffektivt utnyttjande av enheter och kabelnät. Komplettera passagesystemet R-CARD 5000 och M5 med modulen MEGA och ni får passage, inbrottslarm och brandvarning helt integrerat i ett och samma system. Varför bygga dubbla system när man kan få allt i ett. Central administration, vilket är tid och kostnadsbesparande samt underlättar både handhavande och inlärning. Med några få knapptryckningar kompletterar administratören enkelt t.ex. en användare med rätten att slå av och på ett larmområde – allt i samma programvara. Med manöverpanelen MAP-59 med möjlighet till grafisk visning blir handhavandet okomplicerat både för användarna och väktare. Översiktsbilderna gör det möjligt att tydligt se vilka områden som är eller inte är tillkopplade. Via symboler ser man utlösta larm och kan enkelt kvittera och återställa dessa direkt från det grafiska gränssnittet. För god överblick finns möjlighet att zooma och panorera i bilden. För mindre system eller som lokala manöverpaneler i större anläggningar med MAP-59 som huvudmanöverpanel finns även en enklare textbaserad manöverpanel, MiniMAP, som även kan fungerar som vanlig läsare. Larmsystemet MEGA är godkänt enligt SSF1014:3 upp till larmklass 3.

Modell: MEGA
Fabrikat: RCO